Αστική Ανθρωπολογία [520047]

Λεωνίδας Οικονόμου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TMH166
Κατηγορία: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στην αστική ανθρωπολογία.  Οι βιομηχανικές πόλεις του 19ου αιώνα.  Η πρόσληψη των μεγαλουπόλεων στο 19ο αιώνα. Η κλασική κοινωνιολογική σκέψη για το αστικό φαινόμενο.

Κείμενα μελέτης 

Pinol, Jean-Luc, 2000 (1991), O Kόσμος των Πόλεων τον 19ο Αιώνα, Αθήνα: Πλέθρον, κεφάλαιο 2, σσ. 65-93 (307.7609 PIN) 

Stevenson, Deborah, 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 2., σσ. 37-64. (307.76 STE) 

Lefebvre, Henri, 2006, Μαρξισμός και Πόλη, Aθήνα, εκδ. Οδυσσέα.  (335.4 LEF) 

Weber, Max, 2003, Η Πόλη, Αθήνα: Κένταυρος. (307.7609 WEB) 

Durkheim, Emile, 1997, The Division of Labor in Society, New York: Free Press. (306.368 DUR)

Ο Γκέοργκ Ζίμμελ. Η αστική κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου (1910-1940).  Η προσέγγιση του Robert Park.  Η γεωγραφία της μεγαλούπολης: “φυσικές περιοχές” και “κοινωνικοί κόσμοι”.  H κοινωνία και ο πολιτισμός της μεγαλούπολης: “δευτερεύουσες” σχέσεις και αστικοί υποπολιτισμοί.  Η αστική εθνογραφία της Σχολής του Σικάγου.   

 

Κείμενα μελέτης 

Oικονόμου, Λεωνίδας, 2017, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Η Σχολή του Σικάγου: Θεωρητική συμβολή και εθνογραφικό έργο”. 

Stevenson, Deborah, 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 2., σσ. 37-64. (307.76 STE) 

Simmel, Georg, 1993 (1903), Πόλη και Ψυχή (Mεγαλούπολη και Ψυχικός Bίος), Aθήνα: Έρασμος. 

Oικονόμου, Λεωνίδας, 2009, “Tο εθνογραφικό έργο της Σχολής του Σικάγου και η αστική ανθρωπολογία” στο Nικόλαος Tάτσης και Mαρία Θανοπούλου (επιμ.), H Kοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 149-165. 

Γκούνης, Κώστας, 2009, “Η εθνογραφία του άστεγου: Μια εκτίμηση της κληρονομιάς του Nels Anderson”, στο Nικόλαος Tάτσης και Mαρία Θανοπούλου (επιμ.), H Kοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, Αθήνα: Παπαζήσης, σσ. 286-302

 

H πόλη και ο αστικός τρόπος ζωής σύμφωνα με τον Louis Wirth (Γουίρθ).  Οι απόψεις του Γουίρθ σε διαπολιτισμική προοπτική. Η προβιομηχανική πόλη. Ορθογεννητικές και ετερογεννητικές πόλεις. Οι πόλεις των Γιορούμπα.

 

Κείμενα μελέτης

 Oικονόμου, Λεωνίδας, 2017, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Η πόλη στο χώρο και το χρόνο”. 

Hannerz, Ulf, 1980, Exploring the City, Inquiries Toward an Urban Anthropology, New York: Columbia University Press. (307.76 HAN) 

Southall, Aidan, 2000, The City in Time and Space, Cambridge: Cambridge University Press (307.7609 SOU)

Οι απαρχές του αστισμού και οι διαφορετικές αστικές παραδόσεις. Οι αποικιακές πόλεις. H πόλη στο χρόνο και το χώρο. Ο ορισμός και η σημασία της πόλης σε διαπολιτισμική προοπτική. Σύγχρονες τυπολογίες πόλεων.

 

Κείμενα μελέτης

Oικονόμου, Λεωνίδας, 2017, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Η πόλη στο χώρο και το χρόνο”. 

Southall, Aidan, 2000, The City in Time and Space, Cambridge: Cambridge University Press (307.7609 SOU) 

Leeds Anthony, “Cities and countryside in anthropology” στο (επιμ. R. Sanjek), 1994, Cities, Classes, and the Social Order, Ithaca και London: Cornell University Press, σ. 51-69. (307.76 LEE)

Η εννοιολόγηση της αστικής τοποθεσίας (locality) και η συγκρότηση του εθνογραφικού πεδίου. Η καταστασιακή ανάλυση της Σχολής του Μάντσεστερ. Από την ανθρωπολογία στην πόλη στην ανθρωπολογία της πόλης. Σύγχρονες προσεγγίσεις της αστικής τοποθεσίας (locality) και των σχέσεων τοπικού, αστικού και παγκόσμιου. Διεθνικός αστισμός. 

 

Κείμενα μελέτης 

Oικονόμου, Λεωνίδας, 2011, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Καταστασιακή ανάλυση και κοινωνικά δίκτυα”. 

Knox, Paul, και Steven Pinch, 2009, Κοινωνική Γεωγραφία των πόλεων, Αθήνα: Σαββάλας, το 9ο κεφάλαιο: “Γειτονιά, κοινότητα και κοινωνική κατασκευή του τόπου”, σσ. 336-370. (307.76 ΚΝΟ)

Εθνογραφικές προσεγγίσεις στην κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των πόλεων. Η πόλη των τομέων και των δικτύων. Το κοινωνικό δίκτυο ως ακτινογραφία της αστικής ζωής και φορέας της κοινωνικής δράσης. Μορφές αστισμού και τύποι αστικής ζωής. Σύγχρονες προσεγγίσεις των κοινωνικών δικτύων. Από τα κοινωνικά δίκτυα και τους υποπολιτισμούς, στις αστικές σκηνές και τα αστικά μονοπάτια.

 

Κείμενα μελέτης

Oικονόμου, Λεωνίδας, 2011, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: “Καταστασιακή ανάλυση και κοινωνικά δίκτυα”. 

Knox, Paul, και Steven Pinch, 2009, Κοινωνική Γεωγραφία των πόλεων, Αθήνα: Σαββάλας, το 7ο κεφάλαιο: “Κοινωνική διάδραση και κοινωνικά δίκτυα στα αστικά περιβάλλοντα”, σσ. 287-302. (307.76 ΚΝΟ) 

Hannerz, Ulf, 1980, Exploring the City, Inquiries Toward an Urban Anthropology, New York: Columbia University Press, το 5ο κεφάλαιο, σσ. 163-201. (307.76 HAN) 

Bennet A. και K. Kahn-Harris (επιμ.), 2004, After Subculture. Critical Studies in Contemporary Youth Culture, New York: Palgrave Macmillan, σσ. 1-19. (305.235 AFT)

Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις του αστισμού. H χωρική δυναμική του καπιταλισμού και “το δικαίωμα στην πόλη” (Henry Lefebvre, Manuel Castells και David Harvey). Η πόλη του ελέγχου και η ρητορική του βαδίσματος (Μichel Foucault και Michel de Certeau). Η χωρική συγκρότηση των ταυτοτήτων, των σχέσεων εξουσίας και της γνώσης.

 

Κείμενα μελέτης

Joyce, Patrick, 2010, Σύγχρονη Πόλη, Η Διακυβέρνηση της Ελευθερίας, Αθήνα: Πλέθρον. Την “Εισαγωγή” σσ. 31-51. (323.44 JOY) 

Stevenson, Deborah, 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 4, σσ. 95-120. (307.76 STE)

 Lefebvre, Henri, 2007, Δικαίωμα στην πόλη. Χώρος και Πολιτική, Αθήνα: Κουκίδα. (307.76 LEF) 

Οικονόμου, Λεωνίδας, 2012, Η Κοινωνική Παραγωγή του Αστικού Χώρου στη Μεταπολεμική Αθήνα. Η Περίπτωση της Βούλας, Αθήνα: εκδ. Πατάκη. (307.7609495 ΟΙΚ)

 

Η κατασκευή και αμφισβήτηση της κοινωνικής και συμβολικής γεωγραφίας της πόλης. Θεωρητικές και εθνογραφικές προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού, της αστικής αρχιτεκτονικής, και της κατοικίας.  Η γέννηση του αστικού σχεδιασμού στις δυτικές μητροπόλεις του 19ου αιώνα. Η “κοινωνία των πολιτών” και η κατασκευή του μητροπολιτικού πολιτισμού και της φιλελεύθερης πόλης. Δημόσια αρχιτεκτονική, μνημειακός χώρος, εξουσία και ταυτότητα.

 

Κείμενα μελέτης 

Joyce, Patrick, 2010, Σύγχρονη Πόλη. Η Διακυβέρνηση της Ελευθερίας, Αθήνα: Πλέθρον. Κεφάλαιο 3, “Το φως της δημοσιότητας. Κατασκευάζοντας την φιλελεύθερη κοινότητα”, και κεφάλαιο 4 “Πόλη του χθες, πόλη του σήμερα. Οικοδομώντας την φιλελεύθερη πόλη. Ο σχεδιασμός της ηθικής πόλης, σσ. 133-180. (323.44 JOY) 

Stevenson, Deborah, 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 5, σσ. 121-147. (307.76 STE) 

Pinol, Jean-Luc, 2000 (1991), O Kόσμος των Πόλεων τον 19ο Αιώνα, Αθήνα: Πλέθρον, κεφάλαιο 3, σσ. 101-154. (307.7609 PIN) 

Οικονόμου, Λεωνίδας, 2009, Η Κοινωνική Παραγωγή του Αστικού Χώρου στη Μεταπολεμική Αθήνα. Η Περίπτωση της Βούλας, Αθήνα: Αθήνα: εκδ. Πατάκη. (307.7609495 ΟΙΚ)

Benevolo, Leonardo, “Η κοινωνική προέλευση της σύγχρονης πολεοδομίας”, στο Παντελής Λαζαρίδης και Leonardo Benevolo, Βιομηχανική Επανάσταση Βιομηχανική Πόλη, Αθήνα: Εκδ. Νέα Σύνορα – Α. Λιβάνης, σσ. 163-340. (711.45 ΛΑΖ) 

Rabinow, P., 1989, French Modern. Norms and Forms of the Social Environment, Chicago & London: University of Chicago Press. (194. RAB)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4879
Αρ. Προβολών :  20950

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -