Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Επιλέξτε "Είσοδος" και στη συνέχεια πληκτρολογείστε τους Κωδικούς Uregister)

Ο φοιτητής να εισάγει τους κωδικούς που χρησιμοποιεί στον ΕΥΔΟΞΟ