Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Εγγραφή φοιτητή για κλειδωμένο μάθημα
- Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 -

Η πρόσβαση στα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα είναι ανοιχτή προς όλους.

Η λειτουργία του eclass δεν αφορά μόνο τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα συνεπώς ο φοιτητής μπορεί να κάνει εγγραφή με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί στον ΕΥΔΟΞΟ και στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων.

  

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Η ομάδα του eclass