Εθνογραφία των μη δυτικών κοινωνιών.

Γεράσιμος Μακρής

Περιγραφή

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην εθνογραφία είναι ο προσδιορισμός της μονάδας
μελέτης που θα αποτελέσει τον πυρήνα του έργου του ανθρωπολόγου, της λεγόμενης
μονογραφίας και που αργότερα θα χρησιμεύσει ως μονάδα σύγκρισης για την εξαγωγή
γενικότερων συμπερασμάτων ή για τη διεξαγωγή πλατύτερων συζητήσεων. Θα ξεκινήσω με
κάποια παραδείγματα από τη βιβλιογραφία και θα προχωρήσω στην επισήμανση ενός
αριθμού γενικότερων προβλημάτων. Κατόπιν θα αναφερθώ στη δική μου εθνογραφική
δουλειά περιγράφοντας πως και γιατί εμφανίστηκαν αυτές οι δυσκολίες προσδιορισμού του
αντικειμένου που μελετούσα. Μετά, με αυτά κατά νου, θα προχωρήσω στο κύριο μέρος της
συζήτησης μας που αφορά την όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση της κοινωνίας των
Merina της Μαδαγασκάρης.

Κωδικός: TMH164
Κατηγορία: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η ενότητα αποτελεί εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος και στον τρόπο με τον οποίο αυτό πρόκειται να παρουσιαστεί.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται με τη μορφή υποενοτήτων οι πρακτικές και ιδεολογίες η περίοδος της Απελευθέρωσης του Σουδάν, οι Άραβες και οι Sudani, ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις της Πνευματοληψίας, κριτική του Θεωρητικού Πλαισίου Ανάλυσης του Φαινομένου, το Πνεύμα, οι Ασθενείς και η Ιστορία, η διαδικασία της Tumbura, καθώς και η Tumbura ως διαδικασία Ενανθρώπισης των Sudani.Η ενότητα πρόκειτα να αναλυθεί σε τρεις με τέσσερις διαλέξεις.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται με την μορφή υποενοτήτων η Ιστορία της Μαδαγασκάρης 1770-1970, το παιχνίδι των δύο χριστιανικών δογμάτων και της παραδοσιακής θρησκείας, τα σπίτια και οι τάφοι, η  Κοινωνική δομή των Merina, το Κράτος και οι Demes στην Ιστορία, αντιλήψεις των Merina περί δουλείας και ελευθερίας, ο Ρόλος των Τάφων στην Ιδεολογική Αναπαράσταση της Προγονικής Κοινωνίας, οι Τελετές Ταφής των Merina, η πρώτη κηδεία του νεκρού, το σύνολο Τελετών Famadihana, η Ανάλυση της Famadihana, η Tsodrana, οι Γυναίκες Πηγή Μόλυνσης, η ,διαδικασία του Θανάτου και ο Πολιτικός Έλεγχος της Γονιμότητας, η Μεγάλη Αντιστροφή και η Πηγή της Κοινωνικής Βίας καθώς και η Τελετή Περιτομής των Merina .Η ενότητα πρόκειται να αναλυθεί σε τέσσερις με πέντε διαλέξεις.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται η Τελετή Μύησης των Orokaiva, η Θυσία των Dinka, καθώς και  οι Μεσσιανικές λατρείες και ο Απόστολος Παύλος.Η ενότητα πρόκειται να αναλυθεί σε μια με δύο διαλέξεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1760
Αρ. Προβολών :  6724

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -