Μεθοδολογία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Riboli Diana

Περιγραφή

Στο μάθημα εξετάζονται η θεωρία και οι μέθοδοι της εθνογραφικής έρευνας με έμφαση α) στην ιστορική ανάπτυξη της εθνογραφίας και β) στον τρόπο με τον οποίο η συλλογή των ανθρωπολογικών δεδομένων σχετίζεται με τη θεωρία και τη μεθοδολογία.

Το μάθημα αναφέρεται σε μεθοδολογικές και επιστημολογικές έννοιες και εργαλεία της ανθρωπολογίας και εξετάζει ζητήματα όπως: η πολιτική και η πρακτική της επιτόπιας έρευνας· ο/η ανθρωπολόγος ως υποκείμενο και αντικείμενο της παρατήρησης: δι-υποκειμενικότητα και αναστοχαστική ανθρωπολογία· τα στάδια της ενσωμάτωσης κατά τη διαδικασία της επιτόπιας έρευνας και η διαδικασία εμβάπτισης στην ετερότητα· το ερώτημα της "ανθρωπολογίας οίκοι", καθώς και ερευνητικά ζητήματα της εθνογραφικής έρευνας σε αναπτυγμένες κοινωνίες και αστικούς πληθυσμούς· η εθνογραφία ως κείμενο. Στο μάθημα συζητιούνται επίσης μεθοδολογικά και επιστημολογικά ζητήματα που αφορούν τη συλλογή/κατασκευή και ανάλυση ερευνητικών ‘δεδομένων’. Στις ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνονται επίσης

Περισσότερα  
Κωδικός: TMH520060
Κατηγορία: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Εισαγωγή του μαθήματος. Η μελέτη της ετερότητας. Η μέθοδος της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - και ο θετικισμός.  H θεμελίωση της επιτόπιας έρευνας στην αμερικανική και τη βρετανική παράδοση: Franz Boas, Bronislaw Malinowski, A.R. Radcliffe-Brown. Σωστική εθνογραφία και οι «Μεγάλες Αποστολές» (A. Haddon, W.H.R.Rivers). Η σημασία του να είσαι ‘εκεί’, στο πεδίο.

-Εθνογραφική ταινία: “Off the Verandah - Bronislaw Malinowski: 1884-1942”, Director/Anthropologist: André Singer, Writer/Presenter: Bruce Dakowski. London: Royal Anthropological Institute, 1986.

Φάκελος:

Κείμενο 4. Riboli, D. 2006. Πληγιάζοντας τον Άλλο. Μύθοι και Αυταπάθες του Ανθρωπολόγου στην Προσπάθειά του να Αντιμετωπίσει την Ετερότητα στη δύση και στην Ανατολή. Στο Κυριακάκης Γ. Και Μιχαηλίδου Μ., Η Προσέγγιση του Άλλου. Ιδεολογία, Μεθοδολογία και Ερευνητική Πρακτική. Εκδόσεις Μεταίχμιο: 143-169.

 

Η γαλλική παράδοση και ο Claude Lévi-Strauss , η στροφή στη γλώσσα και οι επιρροές του Boas. ‘Ημική’ και ‘ητική’ (emic & etic) προσεγγίσεις. Η έννοια ‘πολιτισμός’ (culture) ως αναλυτικό εργαλείο στην ανθρωπολογία.

Η έννοια της συστηματικής μακροχρόνιας επιτόπιας έρευνας με συμμετοχική παρατήρηση. Διάφορες προσεγγίσεις. Το ‘οξύμωρον’ της συμμετοχικής παρατήρησης. Η έννοια της παρατήρησης και το ερώτημα ‘γιατί η παρατήρηση δεν είναι αρκετή’. Συμβολική διαντίδραση. Η διαπλοκή θεωρίας και μεθοδολογίας. Η ‘κατασκευή’ των δεδομένων. Είδη εθνογραφικών προσεγγίσεων και εθνογραφικών κειμένων. Εθνογραφικά παραδείγματα από όλο τον κόσμο.

-Εθνογραφική ταινία: «When Visitors Come». Director/ Anthropologist: Rina Sherman, 2006, 32 λεπτά

Το ερμηνευτικό παράδειγμα στην κατ’ εξοχήν  μέθοδο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, τη συμμετοχική παρατήρηση. Από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική: από την πρόσληψη των κοινωνικών φαινομένων ως «πράγματα» στην πρόσληψή τους ως δομές και στη συνέχεια ως νοήματα, σύμβολα, πρακτικές και πολλαπλά ερμηνευτικά σχήματα. Η έννοια της ‘πυκνής περιγραφής’ στη μετα-γκιρτζιανή ανθρωπολογία.

 

Φάκελος:

Κείμενο 2. Γκέφου-Μαδιανού, Δ. 2011. «Αναστοχασμός, Ετερότητα και Ανθρωπολογία Οίκοι: Διλήμματα και Αντιπαραθέσεις». Στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.) Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία. Σύγχρονες Τάσεις. σσ. 365-435.  Νέα Έκδοση, Σειρά «Ανθρωπολογικοί Ορίζοντες», Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Τα στάδια της επιτόπιας έρευνας. Θεωρητικά, επιστημολογικά και ηθικά ζητήματα κατά την επιτόπια έρευνα.

Μεθοδολογικά ζητήματα της «Ανθρωπολογίας Οίκοι»: το ‘πρόβλημα’ της ετερότητας. Αναστοχαστική εθνογραφία, πολλαπλός αναστοχασμός (αυτο-αναφορικότητα). Υποκειμενικότητα και δι-υποκειμενικότητα του/της ανθρωπολόγου. Ο πάντοτε ατελής χαρακτήρας του παρατηρητή. Ηθικά διλήμματα.

Η επιτόπια έρευνα σε επικίνδυνο περιβάλλον. Μεθοδολογικά, θεωρητικά και ηθικά ζητήματα

 

Φάκελος:

Κείμενο 3. Kovats-Βernat, J. C. 2002. Negotiating Dangerous Fields: Pragmatic Strategies for Fieldwork amid Violence and Terror. American Anthropologist 10 (1): 208-222

Ανθρωπολογία των αισθήσεων ή η χρήση των αισθήσεων ως μεθοδολογικά εργαλεία

Η εθνογραφική μέθοδος μετά την πολιτισμική κριτική.  ‘Πολυτοπική εθνογραφία’ (multi-sited ethnography), πολυ-εστιακή/ πολυ-παραδειγματική εθνογραφία: πλουραλιστικός, ανοιχτός τύπος εθνογραφίας.

 

Φάκελος:

Κείμενο 1. Γκέφου-Μαδιανού, Δ. 2009. Όψεις Ανθρωπολογικής Έρευνας. Πολιτισμός, Ιστορία, Αναπαραστάσεις , κεφ. 1 («Εισαγωγή: Η Ανθρωπολογική Έρευνα μετά την Πολιτισμική Κριτική»): 15-36

Κείμενο 5. Riboli D. και Tacey, I., 2013. Emplaced, Embodied, Multi-sited, Collaborative Ethnography in Peninsular Malaysia. Man and Society 24: 1-20  

Η ιθαγενής ανθρωπολογία και η εθνογραφική έρευνα από τη σκοπιά των ‘ιθαγενών’. Κλείσιμο Μαθήματος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9440
Αρ. Προβολών :  41059

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -