Κράτος, κοινωνία και δημόσια απασχόληση

Ευάγγελος Πάνου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TMC258
Κατηγορία: Κοινωνιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

4.1 Ανθρώπινο δυναμικό
4.1.1 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
4.2 Σχεδιασμός – Προγραμματισμός 
4.3 Το Νομοθετικό πλαίσιο 
4.4 Επιλογή προσωπικού 
4.5 Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
4.6 Η Αποδοτικότητα 
4.7 Το Πλεονάζον προσωπικό

5.1 Η Αναζήτηση ευκαιριών 
5.2 Αξιοποιώντας την ανάλυση κόστους – ωφέλειας 
5.3 Διαδικασίες διαπραγμάτευσης και εισαγωγής της καινοτομίας 
5.4 Η Παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών 
5.5 Η Διαχείριση πληροφοριών 
5.6 Σχέσεις με το κοινό 
5.6.1 Καθορισμός των αναγκών του κοινού
5.6.3 Η Αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών 
5.6. 3 Επισήμανση κενών σημείων προς βελτίωση 
5.6.4 Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση βελτιωτικών παρεμβάσεων

6.1 Θεωρητικό πλαίσιο
6.2 Αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού
6.3 Κοστολόγηση 
6.4 Οικονομική ανάλυση και έλεγχος 
6.5 Τιμολόγηση

7.1 Η Αποτίμηση των κινδύνων 
7.2 Η Μεταφορά κινδύνων 
7.3 Η Στρατηγική διαχείρισης κρίσεων

8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ 
8.2 Το υπόβαθρο της στρατηγικής 
8.3 Επίπεδα στρατηγικών αποφάσεων 
8.4 Το μοντέλο του Mintzberg 
8.5 Στρατηγικός σχεδιασμός στην τοπική αυτοδιοίκηση

9.1 Εισαγωγή 
9.2 Οι συνέπειες της κομματικής επιρροής 
9.3 Πολιτικές διαστάσεις των οργανωτικών αλλαγών 
9.4 Πολιτικές αξίες, συμφέροντα και ρόλοι

Πάνου Ευάγγελος (PhD), Κυριαζόπουλος Ευάγγελος (PhD), Πετροπούλου Μαρία
(Msc)
Μελέτη Περίπτωσης ενός «μικρού» και ενός «μεγάλου» Μητροπολιτικού Δήμου της
Αθήνας 
Abstract 
Εισαγωγή
1.1 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης: Εννοιολογικός Προοσδιορισμός
1.1.1. H προσωρινή απασχόληση
1.1.2 Η μερική απασχόληση
1.1.3 Ο «δανεισμός» εργαζομένων
1.1.4 H απασχόληση προσωπικού εργολαβικής επιχείρησης 
1.1.5 Η παροχή "έργου" εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη
1.1.6 Η «επιδοτούμενη» απασχόληση]
1.2 Ευελιξία στην απασχόληση στην Ευρώπη και στον Κόσμο 
1.3 Ευελικτες μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα 
2.1. Θεσμικό Πλαίσιο των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην Ελλάδα 
3.1 Οι μορφές απασχόλησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Μελέτη Περίπτωσης 
3.2 Απασχόληση στους Ο.Τ.Α. Πετρούπολης και Αμαρουσίου 
3.3 Κριτική αποτίμηση της κατάστασης στο Δήμο Πετρούπολης και στο Δήμο
Αμαρουσίου 
Βιβλιογραφία

Ανδρέας Ν. Λύτρας Μετρήσεις για τη Δημόσια Απασχόληση στην Ελλάδα.

 

Η Καταγραφή των Απασχολουμένων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1291
Αρ. Προβολών :  12467

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -