Ειδικά θέματα γενικής πολιτειολογίας και συνταγματικού δικαίου

Πολυξένη Παπαδάκη και Νικόλαος Μηλιώνης

Περιγραφή

Σχετικά με το σύγγραμμα που θα βρείτε αριστερά στην ενότητα έγγραφα:

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, είναι η νομική θεωρία της επανάστασης. Πρόκειται για τη θεωρία, που διαμορφώθηκε από το δημόσιο δίκαιο και η οποία ασχολείται με την έννοια της επανάστασης και τις συνέπειές της για το δίκαιο και το κράτος. Η εργασία εξετάζει ιδίως την έννοια της επανάστασης και την προβληματική της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας αυτής. Ειδικότερα, εξετάζονται η αναγνώριση, η θεμελίωση, και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας της επανάστασης στην αλλοδαπή, στην Ελλάδα και στο διεθνές δίκαιο.

Η μελέτη ασχολείται επίσης με την ερμηνεία της πρωτότυπης διάταξης του άρθρ. 87 § 2 του ισχύοντος Συντάγματος της Ελλάδας, η οποία αποκλείει τη δικαιοπαραγωγική εξουσία του πραξικοπήματος.

 

Σημαντική σημείωση:

Σύμφωνα με το Ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκ

Περισσότερα  
Κωδικός: TMA700222
Κατηγορία: Δημόσιας Διοίκησης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

  1. - Η έννοια της επανάστασης
  2. - Η διάκριση της επανάστασης από το πραξικόπημα και το δικαίωμα της αντίστασης

α. Η διάκριση της επανάστασης από το πραξικόπημα

β. Η διάκριση της επανάστασης από το δικαίωμα αντίστασης

  1. - Η επανάσταση ως αντικείμενο του δημοσίου δικαίου

 

Η ενότητα αναμένεται να αναλυθεί σε  τέσσερις διαλέξεις.

 

  1. - Η γενική αναγνώριση της αρχής

α. Η αναγνώριση της αρχής στην αλλοδαπή

β. Η αναγνώριση της αρχής στην Ελλάδα

γ. Η αναγνώριση της αρχής στο διεθνές δίκαιο

  1. - Η θεμελίωση της αρχής
  2. - Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής

Α. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής στην αλλοδαπή

α. Η βίαιη πολιτειακή μεταβολή

β. Η επικράτηση της βίαιης πολιτειακής μεταβολής

Β. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής στην Ελλάδα

α. Υπό την ισχύ των προηγούμενων Συνταγμάτων

αα. Η βίαιη πολιτειακή μεταβολή

ββ. Η επικράτηση της βίαιης πολιτειακής μεταβολής

 

β. Ο αποκλεισμός της δικαιοπαραγωγικής εξουσίας του πραξικοπήματος από τη διάταξη του άρθρ. 87 § 2 του ισχύοντος

Συντάγματος

αα. Η ιστορία της διάταξης

ββ. Η διάκριση της διάταξης από τη διάταξη του άρθρ. 93 § 4 του

Συντάγματος

γγ. Η ερμηνεία της διάταξης

δδ. Η πρακτική σημασία της διάταξης

 

Η ενότητα αναμένεται να αναλυθεί σε πέντε διαλέξεις.

 

Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η ΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3573
Αρ. Προβολών :  15069

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -