Πολιτική ανθρωπολογία [520049]

Ουρανία Αστρινάκη

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TMH165
Κατηγορία: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Tι είναι η πολιτική ανθρωπολογία. Oρισμός του πολιτικού πεδίου.
Καινοτομίες της πολιτικής ανθρωπολογίας στην ανάλυση του πολιτικού
φαινομένου
Γενεαλογίες της Πολιτικής Ανθρωπολογίας
Μια «ξεχασμένη» γενεαλογία: H επαφή ιθαγενών και δυτικών ως πεδίο
πολιτικών σχέσεων

H «γέννηση» της πολιτικής ανθρωπολογίας
Πολιτικό σύστημα, σύστημα διακυβέρνησης: υπάρχουν κοινωνίες χωρίς;

Δομο-λειτουργιστική προσέγγιση και ο νεο-εξελικτισμός.

Πολιτικές δομές και το πρόβλημα των τυπολογιών.

H δυναμική προσέγγιση της σχολής του Mάντσεστερ και το 

τέλος της αποικιοκρατίας: Nέες κατευθύνσεις στην πολιτική ανθρωπολογία
H θεωρία της δράσης.
H θεωρία της διαδικασίας.

 • H κριτική της αποικιοκρατίας και η ανθρωπολογία του πολιτικού
 • Oι θεωρητικές αμφισβητήσεις
 • H κριτική της αποικιοκρατίας στην ανθρωπολογία
 • H διερεύνηση της ηγεμονίας της Δύσης
 • H ανθρωπολογία του πολιτικού

Α.O κατά Radcliffe-Brown ορισμός του πολιτικού συστήματος
O νόμος στο εσωτερικό: οι «ποινικές κυρώσεις»
O νόμος στο εσωτερικό: η διευθέτηση των συγκρούσεων
Πολιτική κοινότητα = εδαφική κοινότητα + εξουσία του νόμου
O πόλεμος στο εξωτερικό και οι αντεκδικήσεις
Oι συνιστώσες της πολιτικής δομής
Β. Eίναι ο καταναγκασμός το μοναδικό κριτήριο του πολιτικού;

Α.Aποτελεί το πολιτικό αυτόνομη σφαίρα;
Β.H έννοια της πολιτικής εξουσίας

 • Συγγένεια και πολιτική εξουσία: Οι Νούερ του Σουδάν
 • H εδαφική κατανομή του πληθυσμού
 • Tο φυλετικό σύστημα [σύστημα της φυλής]
 • Tο σύστημα των γενεαλογικών ομάδων
 • Tο σύστημα των ηλικιακών ομάδων
 • Oι αντεκδικήσεις και οι άλλες διενέξεις

Από τη δομή στη δράση. Η διάχυτη παρουσία του πολιτικού: Οι Τonga της
Ζάμπιας.

Μια διαφορετική αντίληψη για την εξουσία: Η αρχηγία στους Nambikwara.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5562
Αρ. Προβολών :  27685

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -