Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια

Γεράσιμος Καραμπελιάς

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TMC254
Κατηγορία: Κοινωνιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Συνοπτική ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την πρώτη Τουρκική Δημοκρατία εώς την περίοδο του Μεσοπολέμου.

Η περίοδος της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η εποχή των Νεότουρκων.

Από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο έως τις αρχές της δεκαετίας του 1920.

Η δεκαετία του 1920.

Συνοπτική ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στη νεότερη Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αιώνα εώς την περίοδο του Μεσοπολέμου: Η περίοδος της οθωμανικής κατοχής.

Συνοπτική ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στη νεότερη Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αιώνα εώς την περίοδο του Μεσοπολέμου: Από το 1821 έως το 1827.

Συνοπτική ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στη νεότερη Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αιώνα εώς την περίοδο του Μεσοπολέμου: Από το 1827 έως το 1908.Η κυβέρνηση Καποδίστρια, η βασιλεία Όθωνα και η βασιλεία του Γεωργίου Ά.

Συνοπτική ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στη νεότερη Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αιώνα εώς την περίοδο του Μεσοπολέμου: Από το 1909 έως το 1922.

Συνοπτική ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων στη νεότερη Ελλάδα από τις αρχές του 19ου αιώνα εώς την περίοδο του Μεσοπολέμου: Από το 1922 έως το 1939.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1313
Αρ. Προβολών :  10113

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -