Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Έλεγχος Στοιχείων Χρήστη (Πιστοποίηση μέσω CAS)

Ο φοιτητής να εισάγει τους κωδικούς που χρησιμοποιεί στον ΕΥΔΟΞΟ