Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εγγραφή φοιτητή για κλειδωμένο μάθημα
- Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 -

Η πρόσβαση στα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα είναι ανοιχτή προς όλους.

Η λειτουργία του eclass δεν αφορά μόνο τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα συνεπώς ο φοιτητής μπορεί να κάνει εγγραφή με τους κωδικούς που χρησιμοποιεί στον ΕΥΔΟΞΟ και στις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων.

  

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Η ομάδα του eclass

Δεν απαιτείται εγγραφή στην πλατφόρμα
- Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016 -

Η λειτουργία του eclass αφορά μόνο τα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (προς το παρόν και μέχρι της πλήρους ενεργοποίησης της πλατφόρμας). Συνεπώς δεν απαιτείται η εγγραφή σας στην πλατφόρμα ως εκπαιδευόμενος, καθώς η πρόσβαση στα Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα είναι ανοιχτή προς όλους.

Αν το μάθημα που σας ενδιαφέρει εμφανίζεται ως κλειδωμένο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο καθηγητή, ο οποίος θα σας ενημερώσει/επιβεβαιώσει αν ανεβάζει υλικό στο eclass ή όχι.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Η ομάδα του eclass