Αστική Ανθρωπολογία

Λεωνίδας Οικονόμου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: TMH166
Σχολή - Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στην αστική ανθρωπολογία. Οι βιομηχανικές πόλεις του 19ου αιώνα. Η πρόσληψη των μεγαλουπόλεων στο 19ο αιώνα. Η κλασική κοινωνιολογική σκέψη για το αστικό φαινόμενο.

Κείμενα μελέτες

Οικονόμου, Λεωνίδας, 2005, "Αστική μεγέθυνση και περιβάλλον στο δυτικό κόσμο". Στο Θ. Ανθοπούλου και Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.), Περιβάλλον και Κοινωνία. Μύθοι και Πραγματικότητα, Αθήνα, εκδόσεις Gutenberg, 2005, σ. 167-187.

Stevenson, D., 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 2.

Ο Γκέοργκ Ζίμελ. Η αστική κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου (1910-1940). Η προσέγγιση του Robert Park. Η γεωγραφία της μεγαλούπολης: "φυσικές περιοχές" και "κοινωνικοί κόσμοι". H κοινωνία και ο πολιτισμός της μεγαλούπολης: "δευτερεύουσες" σχέσεις και αστικοί υποπολιτισμοί. Η αστική εθνογραφία της Σχολής του Σικάγου.

Κείμενα μελέτες

Stevenson, D., 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 2.

Oικονόμου, Λεωνίδας, 2009, "Το εθνογραφικό έργο της Σχολής του Σικάγου και η αστική ανθρωπολογία" στο Νικόλαος Tάτσης και Mαρία Θανοπούλου (επιμ.), H Κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 149-165

Ο Γκέοργκ Ζίμελ. Η αστική κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου (1910-1940). Η προσέγγιση του Robert Park. Η γεωγραφία της μεγαλούπολης: "φυσικές περιοχές" και "κοινωνικοί κόσμοι". H κοινωνία και ο πολιτισμός της μεγαλούπολης: "δευτερεύουσες" σχέσεις και αστικοί υποπολιτισμοί. Η αστική εθνογραφία της Σχολής του Σικάγου.

Κείμενα μελέτες

Stevenson, D., 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 2.

Oικονόμου, Λεωνίδας, 2009, "Το εθνογραφικό έργο της Σχολής του Σικάγου και η αστική ανθρωπολογία" στο Νικόλαος Tάτσης και Mαρία Θανοπούλου (επιμ.), H Κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, Αθήνα: Παπαζήσης, σ. 149-165.

H πόλη και ο αστικός τρόπος ζωής σύμφωνα με τον Louis Wirth (Γουίρθ). Η κριτική των θέσεων του Γουίρθ και γενικότερα της Σχολής του Σικάγου. Η προβιομηχανική πόλη. Ορθογεννητικές και ετερογεννητικές πόλεις. Οι πόλεις των Γιορούμπα. Οι απαρχές του αστισμού και οι διαφορετικές αστικές παραδόσεις. Οι αποικιακές πόλεις. H πόλη στο χρόνο και το χώρο. Ο ορισμός και η σημασία της πόλης σε διαπολιτισμική προοπτική. Από την ανθρωπολογία στην πόλη στην ανθρωπολογία της πόλης.

Κείμενα μελέτης

Οικονόμου, Λ., 2009, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: "Ο αστισμός του Λούις Γουίρθ και η κριτική".

H πόλη και ο αστικός τρόπος ζωής σύμφωνα με τον Louis Wirth (Γουίρθ). Η κριτική των θέσεων του Γουίρθ και γενικότερα της Σχολής του Σικάγου. Η προβιομηχανική πόλη. Ορθογεννητικές και ετερογεννητικές πόλεις. Οι πόλεις των Γιορούμπα. Οι απαρχές του αστισμού και οι διαφορετικές αστικές παραδόσεις. Οι αποικιακές πόλεις. H πόλη στο χρόνο και το χώρο. Ο ορισμός και η σημασία της πόλης σε διαπολιτισμική προοπτική. Από την ανθρωπολογία στην πόλη στην ανθρωπολογία της πόλης.

Κείμενα μελέτης

Οικονόμου, Λ., 2009, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: "Ο αστισμός του Λούις Γουίρθ και η κριτική".

Η αστική ανθρωπολογία στη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία (1940-1980). Εθνογραφικές προσεγγίσεις στην κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό των πόλεων. Η πόλη των τομέων και των δικτύων. Το κοινωνικό δίκτυο ως ακτινογραφία της αστικής ζωής και φορέας της κοινωνικής δράσης. Μορφές αστισμού και τύποι αστικής ζωής. Διεθνικά κοινωνικά πεδία και δίκτυα.

Κείμενα μελέτης

Οικονόμου, Λ., 2011, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: "Καταστασιακή ανάλυση και κοινωνικά δίκτυα".

Η εννοιολόγηση της αστικής τοποθεσίας (locality) και η συγκρότηση του εθνογραφικού πεδίου. Το εθνογραφικό παράδειγμα της Σχολής του Σικάγου. Η καταστασιακή ανάλυση της Σχολής του Μάντσεστερ. Από την ανθρωπολογία στην πόλη στην ανθρωπολογία της πόλης. Σύγχρονες προσεγγίσεις της αστικής τοποθεσίας (locality) και των σχέσεων τοπικού, αστικού και παγκόσμιου. Διεθνικός αστισμός.

Κείμενα μελέτης

Οικονόμου, Λ., 2011, κείμενο σημειώσεων με τίτλο: "Καταστασιακή ανάλυση και κοινωνικά δίκτυα".

Σύγχρονες προσεγγίσεις του αστισμού: χώρος, εξουσία και πολιτισμός στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις. H χωρική δυναμική του καπιταλισμού και "το δικαίωμα στην πόλη" (Henry Lefebvre, Manuel Castells και David Harvey). Η αστική ανθρωπολογία του Walter Benjamin. Η πόλη του ελέγχου και η ρητορική του βαδίσματος (Michel Foucault και Michel de Certeau).

Κείμενα μελέτης

Stevenson, D., 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 4, σσ. 95-120. 

Πόλη και πολιτισμός. Αστικοί πολιτισμοί και υποπολιτισμοί. Αναπαραστάσεις της πόλης στις κοινωνικές επιστήμες, τις τέχνες και το λαϊκό πολιτισμό.

Κείμενα μελέτης

Stevenson, D., 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 6-7, σσ. 149­205.

Η κατασκευή και αμφισβήτηση της κοινωνικής και συμβολικής γεωγραφίας της πόλης. Θεωρητικές και εθνογραφικές προσεγγίσεις του αστικού σχεδιασμού, της αστικής αρχιτεκτονικής, και της κατοικίας.

Κείμενα μελέτης

Stevenson, D., 2007, Πόλεις και Αστικοί Πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική, κεφ. 5, σσ. 121­147.

Οικονόμου, Λ., 2010, "'Οικόπεδα με δόσεις': Η παραγωγή του χώρου στην αθηναϊκή περιφέρεια (1950-1960)", στο Κ. Γιαννακόπουλος και Γ. Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αμφισβητούμενοι Χώροι στην Πόλη. Χωρικές Προσεγγίσεις του Πολιτισμού, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σσ. 77-116.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3175
Αρ. Προβολώς :  12491

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -